Ruim 40 jaar Ozo.

Geschiedenis van Wijkcentrum Wijchen Oost

De stichting Wijchen Oost is opgericht in 1971.

Door inspanning van vele buurtbewoners uit die tijd, met name van Thé “de Kiep” Straten, zijn zwager Jo “Haske”van de Water en Wout Kersten, kwam er een goedlopend wijkcentrum.

Na een grote brand in mei 1982, waarbij het wijkcentrum grotendeels werd verwoest, kwam er toch een nieuw gebouw. Door de sloop van o.a. de Swift schoenenfabriek aan de Muntweg in Nijmegen, een opleidingsgebouw van lampenfabriek Splendor aan de Nieuweweg in Wijchen en diverse scholen waaronder de Draaitol in Wijchen Noord, was er voldoende materiaal bij Thé de Kiep opgeslagen om, met medewerking van o.a. Hent Honing, Henk Kersjes en vele vrijwilligers, een groot wijkcentrum op te bouwen.

Na een aantal jaren gebruikgemaakt te hebben van dit houten gebouw ging het gebreken vertonen en werd het te klein voor de geplande activiteiten. Vandaar dat werd besloten om er een geheel nieuw wijkcentrum neer te zetten. Tevens werd hieraan een prijsvraag gekoppeld om een naam te bedenken voor de nieuwbouw.

Deze naam is Wijkcentrum OZO geworden, wat staat voor Oost zoekt Oost. Een duidelijke verwijzing dus naar de doelstelling: samen met alle bewoners van Wijchen Oost activiteiten ontplooien die de saamhorigheid ten goede komen.

Het enige wat bewaard is gebleven van de oudbouw is de kelder, die tot op de dag van vandaag nog steeds dienst doet. Voor de rest is er niets overgebleven vanhet oude wijkcentrum, maar staat er al weer ruim 10 jaar een wijkcentrum waar we trots op kunnen zijn.

Het is een multifunctioneel gebouw met vele mogelijkheden, zoals in de afgelopen jaren is gebleken. Eenieder kan er terecht en er zijn nog steeds mogelijkheden om activiteiten te ontplooien in OZO.

Voor informatie, neem gerust contact op met 024-6414836 of neem contact op met het Bestuur..